- Vì Kính là sản phẩm gia công theo yêu cầu (Theo bản vẽ - quy cách đặt hàng) nên TH Glass không nhận đổi trả sản phẩm.