Cữ nhôm kính hộp

STT SIZE ĐỘ DÀY CHIỀU DÀI THANH CHIỀU RỘNG THANH ĐÓNG GÓI
1 6mm 0.35mm 5m 5.5mm 567 THANH / THÙNG
2 8mm 0.33mm 5m 7.5mm 450 THANH / THÙNG
3 9mm 0.33mm 5m 8.5mm 480 THANH / THÙNG
4 12mm 0.33mm 5m 11.5mm 270 THANH / THÙNG
5 14mm 0.32mm 5m 13.5mm 250 THANH / THÙNG

BÁN SỈ NGUYÊN THÙNG: GIÁ LIÊN HỆ HOTLINE NHÉ

BÁN SỈ NGUYÊN THÙNG: GIÁ LIÊN HỆ HOTLINE NHÉ