GIA CÔNG CƯỜNG LỰC: 60.000 VND / M2 

GIA CÔNG SƠN MÀU TRẮNG SỮA, ĐEN: 230.000 VND / M2

 GIA CÔNG SƠN CÁC MÀU KHÁC: 285.000 VND / M2

THÊM KIM SA, KIM TUYẾN, NHŨ: 80.000 VND / M2

BẢNG GIÁ KÍNH RẺ NHẤT TPHCM DÀNH CHO THẦU THỢ