TH GLASS HIỆN ĐANG THI CÔNG KÍNH RẠN CHO CÁC HẠNG MỤC TRANG TRÍ SAU

VÁCH TRANG TRÍ KÍNH RẠN

BẬC CẦU THANG DÙNG KÍNH RẠN TRANG TRÍ 

MẶT BÀN DÙNG KÍNH RẠN 

MẶT BÀN DÙNG KÍNH RẠN

DÙNG KÍNH RẠN LÀM VÁCH NGĂN GIỮA CÁC KHÔNG GIAN  

MẶT DỰNG DÙNG KÍNH RẠN   

KÍNH ỐP BẾP DÙNG KÍNH RẠN

Liên hệ thi công

0949.789.791