TUYỂN THỢ LẮP GƯƠNG GHÉP TẠI TPHCM

YÊU CẦU

CHUYÊN KÍNH THỦY – ĐÃ TỪNG THI CÔNG GƯƠNG GHÉP NHIỀU CÔNG TRÌNH

ĐỘI PHẢI CÓ 2 NGƯỜI ( 1 THỢ + 1 PHỤ)

LƯƠNG KHOÁN THEO MÉT VUÔNG

LIÊN HỆ: 0949.789.791