BÁO GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC 2 LỚP

KÍNH 2 LỚP

GIÁ

2 LỚP 3LY  CLICK XEM GIÁ
2 LỚP 4LY

CLICK XEM GIÁ

2 LỚP 5LY

CLICK XEM GIÁ

2 LỚP 8LY

CLICK XEM GIÁ

2 LỚP 10LY

CLICK XEM GIÁ

2 LỚP 12LY CLICK XEM GIÁ
2 LỚP 15LY CLICK XEM GIÁ
2 LỚP 19LY CLICK XEM GIÁ

ƯU ĐIỂM CỦA KÍNH 2 LỚP

- CHỊU ĐƯỢC VA ĐẬP MẠNH

- KÍNH KHÔNG THỂ CẮT TỪ 1 PHÍA

- VẪN ĐỨNG VỮNG NGAY CẢ KHI NÓ BỊ ĐẬP RẠN VỠ

- CHỐNG ĐỘT NHẬP 

LIÊN HỆ

0949.789.791