TH GLASS NHẬN THI CÔNG ĐỒ NỘI THẤT INOX MÀU 

VÀNG GƯƠNG, VÀNG XƯỚC, HOA ĐÀO VÀNGVÀNG XƯỚC SAMPANHXANH GƯƠNG, ĐEN GƯƠNG, VÀNG HỒNGĐỒNG XƯỚC. 

THEO YÊU CẦU

KHUNG BAO CỬA INOX HỒNG

KHUNG VIỀN TƯỜNG PHÒNG KHÁCH INOX VÀNG

KHUNG BAO CỬA INOX VÀNG

CHÂN BÀN PHẤN INOX VÀNG

KỆ RƯỢU INOX HỒNG

GIƯỜNG NGỦ INOX VÀNG

VÁCH HOA VĂN TRANG TRÍ INOX VÀNG

KHÓA CỬA MẠ PVD VÀNG

KHÓA CỬA MẠ PVD ĐEN

KHÓA CỬA MẠ PVD HỒNG