TH GLASS NHẬN GIA CÔNG MẠ PVD VỚI 3 MÀU NHƯ SAU: VÀNG GOLD - HỒNG - ĐEN