TH GLASS NHẬN GIA CÔNG MẠ PVD VỚI 2 MÀU NHƯ SAU: VÀNG GOLD - HỒNG