- Đối với sản phẩm khách hàng có nhu cầu lắp đặt: Khách hàng thanh toán tiền mặt cho thợ lắp đặt của TH Glass ngay sau khi công tác lắp đặt hoàn thành.

- Đối với sản phẩm khách hàng không có nhu cầu lắp đặt: Khách hàng thanh toán tiền mặt và nhận hàng tại Cty TH Glass