Decor các mảng tường với chất liệu Gương kết hợp Phào chỉ là xu hướng thiết kế mới nhất của các nhà Thiết kế  

Bạn nên dùng Sơn nước với gam màu mình thích để lăn phần tường giữa các khung phào chỉ chứ đừng để trắng nhé   

CLICK XEM -->> GIÁ THI CÔNG GƯƠNG KẾT HỢP PHÀO CHỈ TƯỜNG

CLICK XEM -->> GIÁ THI CÔNG GƯƠNG KẾT HỢP PHÀO CHỈ TƯỜNG

Phần tường giữa các khung phào chỉ cũng có thể dùng chất liệu là giấy dán tường  

CLICK XEM -->> GIÁ THI CÔNG GƯƠNG KẾT HỢP PHÀO CHỈ TƯỜNG

Liên hệ thi công

0949.789.791