DÀNH CHO KHU VỰC MIỀN BẮC

TH GLASS CẦN TUYỂN ĐỐI TÁC THI CÔNG LẮP ĐẶT KÍNH

- MỖI TỈNH PHÍA BẮC CHỈ NHẬN 1 ĐỘI

- KHU VỰC HÀ NỘI TUYỂN 3 ĐỘI

1) TRÁCH NHIỆM CỦA TH GLASS

TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG – LÊN THIẾT KẾ - BÁO GIÁ – CHỐT HỢP ĐỒNG

2) TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC (BÊN B)

GIA CÔNG KÍNH – LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN ĐƠN HÀNG THEO HỢP ĐỒNG ĐÃ CHỐT VÀ HỢP ĐỒNG PHÁT SINH (NẾU CÓ)  – THU TIỀN SAU KHI HOÀN THÀNH – BẢO HÀNH

3) DOANH THU: CHIA NHƯ SAU

TH GLASS HƯỞNG 10% - ĐỐI TÁC HƯỞNG 90% GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

CHỐT DOANH THU

HÀNG TUẦN VÀO NGÀY THỨ 3. HAI BÊN CÙNG ĐỐI SOÁT DOANH THU ĐÃ THỰC HIỆN TRONG TUẦN. SAU ĐÓ ĐỐI TÁC PHẢI CHUYỂN KHOẢN TOÀN BỘ DOANH THU THỰC HIỆN ĐƯỢC TRONG TUẦN CHO TH GLASS (10% TỔNG DOANH THU)

4) KÝ QUỸ HỢP TÁC CHO TH GLASS: 50 TRIỆU

5) PHẠT KHIẾU NẠI

KHÁCH HÀNG CÓ BẤT KỲ KHIẾU NẠI GÌ (NHƯ CÔNG NHÂN TRỘM CẮP KHI VÀO NHÀ KHÁCH THI CÔNG – THỢ THI CÔNG ẨU – THÁI ĐỘ THỢ KHÔNG TỐT – SAU LẮP ĐẶT KÍNH TỰ RƠI – KHÔNG THÔNG BÁO PHẦN PHÁT SINH CHO TH GLASS (NẾU CÓ) VÀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO KHÔNG TỐT LIÊN QUAN TỚI BÊN B - THÌ BÊN B SẼ BỊ PHẠT.

- KHÁCH KHIẾU NẠI LẦN 1: PHẠT 1 TRIỆU

- KHÁCH KHIẾU NẠI LẦN 2: PHẠT 5 TRIỆU

- KHÁCH KHIẾU NẠI LẦN 3: PHẠT 10 TRIỆU VÀ CẮT HỢP ĐỒNG

- PHẠT KHI CÔNG TRÌNH CÓ PHÁT SINH TĂNG MÀ ĐỐI TÁC KHÔNG THÔNG BÁO SAU KHI HOÀN THÀNH: PHẠT 50 TRIỆU VÀ CẮT HỢP ĐỒNG

ĐIỀN VÀO MẪU SAU NẾU BẠN ĐỒNG Ý HỢP TÁC VỚI TH GLASS VỚI CÁC NỘI DUNG NÊU TRÊN

MẪU DÀNH CHO ĐỐI TÁC LÀ CÁ NHÂN MẪU DÀNH CHO ĐỐI TÁC LÀ CÔNG TY